آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۳

0

نوجوان ترین حافظ کل قرآن کریم ترکمن صحرا

نام و نام خانوادگی : دانیال شفیعی فرزند سبحان بردی آخوند فرزند حلیم بردی آخوند . ساکن : شهرستان بندر ترکمن روستای قره قاشلی سن : ۱۳ سال حافظ کل قرآن کریم و حافظ...

Share