نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

(قسمت اول)

نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی (قدس سره)به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

بسم الله الرحمن الرحیم

مریدین ومنسوبین ودوستان عزیزوگرامی،خداوندتبارک وتعالی همه ی ما را مشمول عفووعافیت خودگردانیده وحالمان را اصلاح نماید.

ای برادران!اگرازمنتسبین طریقت ماهستید،برشمالازم است که به اصول طریقتِ والای نقشبندیه وسیره ی صحیح آن،که تطبیق اعمالتان باحکام شریعت حنیف وتزکیه وتصفیه درونی است ،مقید بوده وبرجوهره ی حقیقی طریقت نقشبندی منطبق شوید وآن(جوهره ی اصلی طریقت نقشبندیه)عبارت است از:دارابودن صفای قلب وحسن ظن وصبروبردباری ونیکی اخلاق واینکه همواره شکرگزارنعمتهای خداوندباشید،که همانا خداوندیاورصابران است وشکرگزاران را افزونی نعمت دهد.حق تعالی می فرماید:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(حشر/۱۹)ترجمه:ازآن کسانی مباشیدکه خدارافراموش کردندوخدانیزچنان کردتاخودرافراموش کنند،ایشان نافرمانان هستند.

حالت قلبی اهل تصوف این است،که اگرمسلمانی توراآزار رسانید،او را باتبسمی بپذیری وازاوطلب بخشش نمایی وبگویی که حق باشماست،من با تو مسامحه نموده وتونیز بامن مسامحه کن وهم چنین باکسانی که باشمابه بدی رفتارمی نمایند،ازراه رأفت وبخشش برخورد نمایید،چراکه نیکویی وتسامح باکسانی که باتو بدی نموده اند،مطابق اوامرقرآن کریم لازم است.اگرآیه ی (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)(اعراف/۱۹۹)ترجمه:بخشش راپیشه کن وبه کارهای نیک امرنماوازجاهلان دوری گزین.

بنگری گفته ی مراتصدیق خواهی نمود.هنگامیکه آیه ی شریفه ی فوق الذکرنازل شد،حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ازجبرئیل امین می پرسند:ای جبرئیل امین!منظورازاین آیه چیست؟واودرپاسخ فرمودند:محبت نماباکسی آن را ازتو قطع نموده ونیکویی کن،باکسی که آن را نسبت به تو تحریم نموده وکسی را که درحق توظلم نموده،موردبخشش قرار بده.

بنده اراهل طریقت انتظاردارم،که اعتقاداتشان خالص وبدورازهرگونه شائبه باشدوهمواره کوشاوکم سخن وروزه داربوده وبه یادذکرخدای بخشنده بپردازدوشکم پرورنبوده وبرباورِخود،ثابت قدم وشکرگزار نعمتهای حق تعالی باشندوبرذکروفکرویادمرگ ورابطه ی مرشد،محافظت ومداومت داشته باشند.

بایدنمازهایتان رابرنیکوترین صورت وبارعایت تمام شرایط وارکان وسنن،همواره با خشوع وخضوع اداکنید.چرا که حق تعالی می فرماید: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(۲)(مومنون/۱،۲)ترجمه:به تحقیق مومنان رستگاری یافتندهمانان که درنمازشان فروتنند.

نمازهایتان رادراول وقت ادانموده وتاجائیکه می توانیدنماز رابه جماعت بخوانید،زیرانمازجماعت،خصوصادرمساجدبیست وهفت درجه نسبت به نمازهای فردی اجروبرتری دارد،پس رعایت نمودن آدابِ شریعت همراه مبارزه باخواهشها وغروروتکبرنفس،عبارت است ازحقیقت اسلام.

حق تعالی می فرماید:( إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)(الاسراء/۳۷)ترجمه:براستی توهرگزنمی توانی زمین را بشکافی ودربلندی به کوه ها نمی رسی.

فرزندان عزیزم!شماراوصیت میکنم،به همنشینی باعلماءِ واقعی وصالحان واینکه ازغافلان نبوده وهمراه آنان مباشید،الله تعالی می فرمایند:( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)(نجم/۲۹)ترجمه:پس روی برگردان،ازکسی که ازیادما روی گردانیده وجززندگی دنیارانمی خواهد.

خودرابه همراهی کسانی ملزم کنید،که صبح وشب؛پروردگارشان را می خوانندواو راعبادت می کنند.وبدانیدازطریقت استفاده ای نمی برید،مگربه پیروی ازشریعت مقدس ومعرفت آیات قرآن کریم واحادیث وسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم.هرطریقتی که برمیزان وترازوی شریعت نباشددر واقع زندقه است.حضرت قطب الاعظم عبدالقادرگیلانی (قدس سره)می فرماید:هرامرباطنی که مخالف ظاهرشریعت باشد،باطل است،باطل است، باطل است.

برشمالازم است که محبت دیگرمسلمانان راداشته وباآنان با حسن ظن ؛تعامل ورفتارنمایید،رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:واردبهشت نمی شوید،مگراینکه ایمان بیاوریدوایمان نمی آورید،مگراینکه باهمدیگردوستی نمایید،آیاشمارا رهنمون باشم،به چیزی که اگرآن را انجام دهید،آنگاه یکدیگررا دوست خواهی داشت؟یاران آن حضرت صلی الله عیه وسلم عرض کردند:آری ای فرستاده ی خدا وایشان فرمودند:سلام کردن را به یکدیگررا به آشکارا وبا صدای بلند افشا نمایید.

اگرمسلمانی رادیدید،که مخالف اوامرواحکام شرعی رفتارنمود،ابتدابه آرامی او را آگاه نموده ونصیحتش کنیدواگردوباره مخالفِ شریعت رفتارنموده ونصیحت شمارا نپذیرفت،دراین حال جائزاست ازاو دوری گزیده تاپشیمان شده وبه مسیرصحیح بازگردد.

Share

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *