آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

0

مااهل سنت معتقدیم

معتقدیم که :عذاب قبر،برای کفاروبعضی ازمومنان گناهکارونیزپاداش اهل طاعت-به اندازه ای که خدای متعال  می داند واراده می کند-حق وثابت است به طوری که روح به بدن ویا باقی مانده آن بازمی گرددوهمراه با...

Share
0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت سوم: شماراوصیت می کنم،برمشغول شدن به یادوذکرخداوانجام ذکرقلبی واحسان درعبادت،یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن،که گویا...

Share
0

سخنرانی نماز جمعه

سخنران این هفته نماز جمعه قره بلاغ استاد یوسف آخوند قایلر میباشد موضوع سخنرانی ایشان اهمیت توبه و شرایط آن

Share
0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم بدانیدکه ازوظایف مسلمانان نسبت به همدیگرکمک ویاری نمودن یکدیگراست واینکه باهمدیگربه مهربانی واحترام وادب مجالست...

Share