دسته: حوزه

مطالب در معرفی حوزه و خدمات آن

0

معرفی حوزه علمیه عرفانی قره بلاغ

آشنائی با روستای قره بلاغ روستای قره بلاغ یکی از روستاهای مشهور وبزرگ شهرستان علی آبادکتول استان گلستان می باشدکه چون شمعی فروزان دراین منطقه می درخشد. این روستا درحدود 20کیلومتری شمال غربی علی...

Share