دسته: مقالات

0

مااهل سنت معتقدیم

معتقدیم که :عذاب قبر،برای کفاروبعضی ازمومنان گناهکارونیزپاداش اهل طاعت-به اندازه ای که خدای متعال  می داند واراده می کند-حق وثابت است به طوری که روح به بدن ویا باقی مانده آن بازمی گرددوهمراه با...

Share
0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت سوم: شماراوصیت می کنم،برمشغول شدن به یادوذکرخداوانجام ذکرقلبی واحسان درعبادت،یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن،که گویا...

Share
0

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم

نصیحت حضرت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان قسمت دوم بدانیدکه ازوظایف مسلمانان نسبت به همدیگرکمک ویاری نمودن یکدیگراست واینکه باهمدیگربه مهربانی واحترام وادب مجالست...

Share
0

نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی قدس الله سره به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان

(قسمت اول) نصیحت شیخ محمدعثمان سراج الدین نقشبندی ثانی (قدس سره)به اهل طریقت وعامه ی مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم مریدین ومنسوبین ودوستان عزیزوگرامی،خداوندتبارک وتعالی همه ی ما را مشمول عفووعافیت خودگردانیده وحالمان را...

Share
0

هدف از تمسک به طریقت؛کشف عجایب یا تهذیب نفس؟

بایددانست که مرادازتمسک به طریقت وتشرف بدان،اساسا برای تحقیق عجایب ودیدن کرامات وخوارق عادات نیست،بلکه اساس آن برای تهذیب نفس اماره ی آغشته به گناه وزشتی وتغییراین صفات زشت ودرمان دردها وامراض قلبی ودرونی...

Share
0

سرچشمه ی طریقت نقشبندی

بایددانست،که اساس وسرچشمه ی طریقت نقشبندی،همان اساس ومشرب صحابه ی کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد،که اصل آن صدق و فرعش اخلاص درعمل است وتنها اهل خاص ،نائل این مشرب ومسلک...

Share
0

نیازمسلمانان امروز به تصوف

رسول الله صلی الله علیه وسلم درحدیثی فرموده اند:(همانامثل آنچه خداوندمرا ازهدایت وعلم،به آن برانگیخت وبه پیامبری برگزیده،همانندبارانی است که برزمین نازل می شود،مکانی آن باران را در خود گرفته وجذب می نمایدودرآن زمین،گیاهانوچمنزارزیادی...

Share
0

نکته هایی از امام شافعی(رحمه الله)

امام ذهبی از مزنی روایت کرده که: (با خود گفتم: تنها کسی که می تواند شبهات و مشکلات مرا در مسئله توحید صحیح از دل و درونم خارج کند، شافعی است. به سویش روانه...

Share
0

ماجرای جالب مسلمان شدن باستان شناس فرانسوی

هنگامیکه فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱میلادی زمام امور فرانسه را بر عهده گرفت، از مصر تقاضا شد تا جسد مومیایی شده فرعون برای برخی آزمایش‌ها و تحقیقات به فرانسه منتقل شود. هنگامی که هواپیمای...

Share
0

شكست مسلمين در اندلس، عبرتى بزرگ

چكيده: افول هر حكومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حكومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نيز از اين قانون مستثنى نيست . مهمترين آسيبى كه گريبان‏گير حكومت مسلمين در اندلس شد...

Share