دسته: چهره های ماندگار

0

بیوگرافی حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی ثانی

الف) خاندان عارف برگزیده و پیر به حق رسیده، شیخ محمّدعثمان، فرزند شیخ محمّد علاءالدّین، فرزند شیخ عمر ضیاءالدّین، فرزند قطب‌العارفین شیخ عثمان سراج‌الدّین نقشبندی تویلی است. شیخ عثمان سراج‌الدّین تویلی، فرزند خالد آغا...