برچسب: ادب

0

ادب

ادب صوفی ، اظهار نیستی در برابر هست مطلق است سری سقطی گفت : ادب ترجمان دل است تذکرة الاولیاء ص ۳۳۰ عبدالله منازل گفت : خدمت ادب است نه مداومت بر خدمت که...

Share