برچسب: اسلامی

0

آداب اسلامی

اسلام مجموعه اي ازآداب است و ادب سرفصل تمام كمالات است. دين حنيف اسلام داراي آداب و فضائل بسياري مي باشد كه تمام شئونات زندگي رادربر مي گيرد. چنانچه بزرگ وكوچك مرد وزن را...

Share