برچسب: اصحاب

0

مصائب صحابه

مصائبی که حضرات خباب بن الأرت وعمارووالدین ایشان ازاصحاب پیامبرصلی الله علیه وسلم بخاطراسلام وایمان متحمل شدند امتحان عرضه کرد و مشکلات و مصائب سختی را در راه الله متحمل شد . در ابتدای...

Share