برچسب: جایگاه مدارس وطلاب علوم نبوی

0

جایگاه مدارس وطلاب علوم نبوی

مدارس علوم دینی کارخانه آدمگری وجایگاهی که داعیان دین وسربازان اسلام ساخته می شوند.نیروگاه جهان اسلام که ازآنجا نور و روشنایی به جهان اسلام و انسانیت توزیع می گردد.کارخانه ای است که درآن دل...

Share