برچسب: حضرت_شیخ_محمد_عثمان

0

بیوگرافی حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی ثانی

الف) خاندان عارف برگزیده و پیر به حق رسیده، شیخ محمّدعثمان، فرزند شیخ محمّد علاءالدّین، فرزند شیخ عمر ضیاءالدّین، فرزند قطب‌العارفین شیخ عثمان سراج‌الدّین نقشبندی تویلی است. شیخ عثمان سراج‌الدّین تویلی، فرزند خالد آغا...

Share
0

اندرز نامه

اشاره: انچه در پی می آید، ترجمه اندرز نامه حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی قدس الله سره است به همه مسلمانان و پیروان طریقت نقشبندی ، آن مرشد بزرگوار این اندرز نامه...

Share