برچسب: خرافات

0

نظراسلام درباره خرافات چیست؟

(تحقیق از: استادستاربردی آخوند نوریزاده) خرافه به معنای چیزی است كه واقعیت ندارد و ساخته ذهن و فكر انسان است كه پس از پیدایش به آن اهمیت می دهد و برای آن در زندگی...

Share