برچسب: خطرات زنادرجوامع شرق و غرب

0

خطرات زنادرجوامع شرق و غرب

– پيدايش جوانان شهوتران و هوسبازي که غرق در شهوتند و در خماري هروئين و حشيش و يا مشروبات الکلي بسر ميبرند. – ظهور نسلي منحرف و بيمار که از نظر جسمي، رواني، اخلاقي...

Share