برچسب: صهیب

اسلام آوردن حضرت صهیب رومی صحابه پیامبرصلی الله علیه وسلم 0

اسلام آوردن حضرت صهیب رومی صحابه پیامبرصلی الله علیه وسلم

حضرت صهیب همراه با حضرت عمار مسلمان شد. در آن موقع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خانۀ حضرت زید بن ارقم بودند که این هر دو نفر به طور جدا گانه به...

Share