برچسب: عدالت

0

عدالت صحابه

تعريف صحابه در لغت: صحابي در لغت معاني دارد كه همه بر محور همراهي و اطاعت دور مي‌زنند[۱]. و صحابي در اصطلاح يعني كسي كه پيامبر را ديده و به او ايمان داشته است...

Share