برچسب: محمد

شعر / محمد(ص) 0

شعر / محمد(ص)

ماه فرو ماند از جمال محمد(ص) سرو نروید باعتدال محمد(ص) قدر فلک را کمال و منزلتى نیست در نظر قدر با کمال محمد(ص) وعده‌ی دیدار هر کسى به قیامت لیلة‌الاسرا، شب وصال محمد(ص) آدم...

Share