برچسب: ملا_علی_دانشمند

0

حضرت ملا علی دانشمند رحمه الله

مولانا علی دانشمند یا ملاعلی دانشمندیکی ازخلفای عارف بزرگ ولی کامل حضرت خواجه محمدسماسی بوده است ( خواجه محمد بابای سماسی شیخ طریقت و شریعت صاحب فیوضات و کرامات و خلیفه ی اکمل و...

Share